18 listopada 2022

Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Stop obojętności! #reaguj” – organizator Śląski Urząd Wojewódzki

8 października 2022 r. w całej Unii Europejskiej obchodzony był Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Nawiązując do tego wydarzenia Śląski Urząd Wojewódzki przygotował i zaprasza uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie plastycznym na najlepszy plakat pod hasłem „Stop obojętności! #reaguj”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności szkolnej […]

18 listopada 2022

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych 125 zasłużonym pracownikom oświaty województwa śląskiego. Aktu dekoracji dokonał Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz oraz  Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer. Srebrnym Krzyżem Zasługi zostały odznaczone 2 osoby, Brązowym Krzyżem Zasługi – 3 osoby. Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowano 68 osób, […]

15 listopada 2022

Komunikat dotyczący organizacji XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2022/2023

Uczniowie i nauczyciele! Zapraszamy zakwalifikowane szkoły na przeglądy artystyczne według przyporządkowania 28 lub 30 listopada 2022 r. do Teatru Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach (wejście główne do Teatru od ul. Mikołowskiej 26). Etap wojewódzki konkursu przebiegać będzie w trzech grupach, wg niżej zamieszczonych wykazów.

18 listopada 2022

Konkurs wiedzy historycznej pn. „Wokół Powstania Listopadowego 1830 – 1831 r.”

W ramach obchodów „Dnia Podchorążego” 28 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy historycznej pn. „Wokół Powstania Listopadowego 1830 – 1831 r.”. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Konkurs ma formę quizu online. Będzie mogło w nim uczestniczyć jednocześnie […]

16 listopada 2022

SIO. Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2023 rok

W Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 2022/2023 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2022), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. Poniżej umieszczone jest pismo w tej sprawie oraz dane kontaktowe w przypadku ewentualnych pytań. […]

14 października 2022

Branżowe Centra Umiejętności – projekt przygotowujący kadry dla polskiej gospodarki

Branżowe Centra Umiejętności to projekt mający na celu przygotowywanie kadr dla polskiej gospodarki.Będą one prowadziły działalność edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną. BCU jako nowa instytucja będzie wspierała rozwój kształcenia zawodowego. Kształcenie branżowe i techniczne to szansa na przyszły rozwój zawodowy i zdobycie kompetencji cenionych na rynku pracy. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 […]

16 listopada 2022

Nabór wniosków w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – edycja 2023

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków organów prowadzących na rok 2023 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, tj. 20 listopada br. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków na stronie BIP Kuratorium Oświaty pod linkiem: https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/bez-kategorii/nabor-wnioskow-w-ramach-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-na-lata-2021-2025-edycja-2023/  

15 listopada 2022

Konferencja „Kryzys a budowanie kompetencji u dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z nim” z udziałem Śląskiej Kurator Oświaty

Śląska Kurator Oświaty, Urszula Bauer wzięła udział w konferencji pt.: „Kryzys a budowanie kompetencji u dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z nim” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, która odbyła się 14 listopada 2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wykładu specjalisty psychiatry, Katarzyny Girczys-Połedniok na temat poglądu […]