W obiektywie

Archiwum »

Wane

Szkolenie Dziecko z cukrzyc w szkole

Dodany: 2016-10-20 | Zmieniony: 2016-10-21

Nabr wnioskw do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Dodany: 2016-10-18

Delegatura w Bytomiu

Dodany: 2016-10-14 | Zmieniony: 2016-10-18

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie wojewdztwa lskiego akcji szczepienia lisw wolno yjcych w akcji jesiennej w 2016 roku.

Dodany: 2016-09-21

Informacja dotyczca realizacji programu "Pomaganie czy - kompleksowa diagnoza, pomoc, wsparcie dla dzieci i modziey z niepenosprawnoci i ich rodzin"

Dodany: 2016-09-15

Rzdowy program pomocy dzieciom i uczniom w 2016 r. - zasiek losowy

Dodany: 2016-09-07

Komunikat MEN w sprawie wnioskw JST o zwikszenie kwot czci owiatowej subwencji oglnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zesp ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 13 lipca br.

Dodany: 2016-08-04 | Zmieniony: 2016-09-06

Pismo dot. moliwoci dokonania korekty podziau dotacji przedszkolnej na poszczeglne rozdziay klasyfikacji budetowej

Dodany: 2016-08-31

Zoenie aneksu do wniosku w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" - korekta danych

Dodany: 2016-08-30

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorw, nauczycieli i pracownikw owiaty

Dodany: 2016-08-25

Informacja dotyczca dotacji podrcznikowej

Dodany: 2016-08-19

Instrukcja w sprawie wymaga higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozw pod namiotami

Dodany: 2016-08-18

Bezpieczna i przyjazna szkoa - ogoszenie o konkursie

Dodany: 2016-08-17

List do dyrektorw szk - dystrybucja pierwszej czci podrcznika dla klasy II i III w wersji standardowej

Dodany: 2016-08-12

Rzdowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdw terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy w formie zaj opiekuczych i terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.

Dodany: 2016-08-04

WYPRAWKA SZKOLNA

Dodany: 2016-06-17 | Zmieniony: 2016-07-27

Komunikat - podrczniki

Dodany: 2016-07-21

Inicjatywa Komisji Europejskiej - Europejski Tydzie Sportu

Dodany: 2016-07-19

Bezpieczny wypoczynek

Dodany: 2016-06-24 | Zmieniony: 2016-07-07

Komunikat - podrczniki standardowe

Dodany: 2016-06-30

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail:
kancelaria@kuratorium.katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
e-mail:
sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl

wiecej »