16 października 2017

O uchwałach deklaratoryjnych, sieci szkół, statutach na spotkaniu z samorządowcami

12 października 2017 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się dwa spotkania przedstawicieli gmin, miast, powiatów i samorządu województwa z przedstawicielami wojewody i kuratorem oświaty, poświęcone aktualnym zadaniom wynikającym z wdrażanej reformy edukacji. Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer podziękowała za sprawne wdrożenie I etapu reformy w woj. śląskim. Podziękowania złożyli również: Wicewojewoda Śląski […]

16 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 Rybniku…

4 września 2017 roku w Zespole Szkół Sportowych w Rybniku naukę rozpoczęło 451 uczniów, z czego 100 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 i 351 w wygaszanym Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Po 18 latach, ponownie, w szkole pojawili się pierwszoklasiści szkoły podstawowej.

16 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce…

„POWRÓT  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2” – 4 września 2017 roku rozbrzmiewa po raz pierwszy po wakacjach dzwonek, który wydaję się brzmieć jakoś inaczej – głośniej….? raźniej…..? weselej? Tak, w tym właśnie dniu próg byłego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II raźnie przekraczają uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce. Wśród nich […]

12 października 2017

Fulbright Specialist Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków do Fulbright Specialist Program, który umożliwia zaproszenie amerykańskich specjalistów do Polski reprezentujących następujące dziedziny naukowe: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczne, naukimedyczne, nauki polityczne, nauki prawne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki techniczne.