16 stycznia 2018

Ferie 2018

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 z dniem 15 stycznia 2018 r. rozpoczynają się ferie zimowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało publikację „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, w której zamieszczono najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

10 stycznia 2018

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście zmian w kształceniu zawodowym

Kształcenie zawodowe w zreformowanej szkole, zadania doradcy zawodowego w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia, Zintegrowany System Kwalifikacji, sytuacja młodzieży na śląskim rynku pracy, szanse zatrudnieniowe w świetle danych monitoringu zawodów deficytowych – to tylko niektóre z tematów, które poruszono podczas konferencji „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście zmian w kształceniu zawodowym”, zorganizowanej 14 grudnia 2017 roku przez gliwicką […]

8 stycznia 2018

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Programowanie z eTwinning”w Częstochowie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowe Biuro Programu eTwinning  i Kuratorium Oświaty w Katowicach zapraszają na seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Programowanie z eTwinning”, organizowane w dniach od 15 do 16 lutego 2018 r. w Częstochowie. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową  w ramach programu eTwinning. Programowanie, kodowanie, algorytm, myślenie komputacyjne, […]

8 stycznia 2018

Projekty w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2018

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. Wspierane są i finansowane projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające informacje o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Termin składania wniosków upływa 2 marca […]

4 stycznia 2018

Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2018

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży co roku ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.  W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. W tegorocznej edycji organizatorzy czekają na wnioski do 5 lutego 2018 r.!

4 stycznia 2018

XI seminarium branżowe skierowane do pracodawców

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w seminarium branżowym skierowanym do pracodawców, które odbędzie się w Katowicach 16 i 17 stycznia 2018 roku, Park Hotel Diament ul. Wita Stwosza 37. Przedstawiciele branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej spotkają się w Katowicach na seminarium, którego celem będzie wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym […]