18 sierpnia 2022

„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” – nabór wniosków w ramach 5. rundy konkursu grantowego dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – do 30 sierpnia 2022 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że 16 sierpnia  2022 r. rozpoczęła się V runda naboru wniosków konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

11 sierpnia 2022

Pedagog specjalny – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi stanowiska pedagoga specjalnego przedstawiamy zbiór najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie podkreślamy, że ostateczna decyzja powinna zostać podjęta po analizie dokumentów (przede wszystkim dyplomów ukończenia studiów) osób zatrudnianych pod kątem spełniania kryteriów opisanych w rozporządzeniu.

3 sierpnia 2022

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki – Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

1 sierpnia 2022

Światowy Dzień Fair Play i ,,Bieg Fair Play’’ – 7 września 2022 r.

Polski Komitet Olimpijski informuje, że 7. września obchodzimy Światowy Dzień Fair Play ustanowiony (w 2020 roku) przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). To inicjatywa, mająca na celu promocję fair play i wartości etycznych w sporcie i w życiu. Z tej okazji organizator zachęca do aktywnego uczestnictwa i zorganizowania ,,Biegu Fair Play’’ w dniach 7-10. września […]

1 sierpnia 2022

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Pamiętamy

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Do walki ruszyły tysiące żołnierzy zgrupowanych w oddziałach AK, dowodzonych przez płk. Antoniego Chruściela „Montera”, dołączali do nich członkowie innych organizacji konspiracyjnych, harcerze. Powstańców wspomagali też żołnierze części oddziałów I Armii Wojska Polskiego walczącej u boku Sowietów, pomoc dla Warszawy docierała także ze strony aliantów […]

29 lipca 2022

Do Hymnu – ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych – V edycja

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 25 lipca br. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło piątą edycję konkursu Do Hymnu. Zainteresowane szkoły mogą przesyłać swoje zgłoszenia drogą elektroniczną do 31 sierpnia 2022 r. Przesłuchania konkursowe zaplanowane zostały w terminie od 3 października do  25 listopada.  W konkursie […]

1 lipca 2022

„Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”

– konkurs dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”. Konkurs organizowany jest przez: Wojewodę Śląskiego, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

30 czerwca 2022

Konferencja „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – w poszukiwaniu systemowego modelu edukacji włączającej”

27 czerwca 2022 r. Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w konferencji „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – w poszukiwaniu systemowego modelu edukacji włączającej”. Zebranych powitał pięknym, poruszającym spektaklem „Teatr pod Czwórką”, którego aktorzy są uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.

24 czerwca 2022

Modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych

Modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił przykładowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, opracowane w ramach Działania 2.14 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020.

14 czerwca 2022

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci z Ukrainy / Рання підтримка розвитку дитини – підтримка дітей з України

Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności, a więc obejmuje okres od pierwszych miesięcy życia do rozpoczęcia nauki w szkole. Zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, który wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powinien rozstrzygnąć, czy z posiadanej dokumentacji w sposób jednoznaczny wynika, że u […]

13 czerwca 2022

Uroczyste spotkanie laureatów konkursów organizowanych przez Śląską Kurator Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

10 czerwca 2022 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą…” oraz podsumowanie kampanii Dzielmy się pozytywną energią… oraz XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA”. Dwie wymienione jako ostatnie inicjatywy są częścią programu: „Razem bezpieczniej w Regionie”, którego główną […]

8 czerwca 2022

XII finał Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Święty Jan Paweł II)

7 czerwca 2022 r. w Kompleksie Parkowo-Pałacowym w Koszęcinie odbył się XII finał Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole Proszę Was pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Święty Jan Paweł II). Konkurs realizowany nieprzerwanie od 2009 r. adresowany jest do przedszkoli/szkół z terenu woj. śląskiego, które realizują działania w zakresie edukacji regionalnej. W tegorocznej edycji konkursu udział […]