Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych i etnicznych

17 listopada 2017

Gliwicki tygiel. ROMOWIE

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Gliwicach zaprasza do udziału w spotkaniu nt. kultury romskiej „Gliwicki tygiel. ROMOWIE” , które odbędzie się 23 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Gliwicach, ul. Lipowa 29.

W programie m.in.: prelekcje o historii i tradycjach Romów, występy zespołu taneczno – wokalnego, wystawa prac plastycznych, artystyczne prezentacje.

Załączniki

plakat tygiel
Data: 2017-11-17, rozmiar: 391 KB
8 sierpnia 2017

Konkurs Stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego ze szkół ponadgimnazjalnych

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłosił Konkurs Stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego ze szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia motywacyjne będą wypłacane ze środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stypendia za wyniki w nauce (zwane stypendiami motywacyjnymi) wypłacane są uczniom pochodzenia romskiego uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – liceach, technikach, szkołach zawodowych, szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w roku szkolnym 2016/2017.

Wszelkie informacje nt. konkursu stypendialnego, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce Stypendia.
Wnioski wraz z załącznikami o stypendium motywacyjne należy przesyłać do siedziby ZRP w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 roku.

Regulamin konkursu

Zał 1 – Wniosek

Zał 2 – Oświadczenie

Zał 3- Zgoda

Zał 4 – tabela wypełnia ZRP

 

 

19 maja 2017

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłosiło, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”.
W
konkursie ufundowane zostaną stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2016/2017:

1.    dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie,
2.    dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich.

(więcej…)