Kategoria: Aktualności

6 marca 2018

Zaproszenie na seminarium programu Erasmus+ edukacja szkolna „S2S (school to school) partnership – how to plan an excellent project for special schools”, organizowane w dniach 9-13.05.2018 w Miedzeszynie k. Warszawy

„S2S (school to school) partnership – how to plan an excellent project for special schools” Termin wydarzenia: 9-13.05.2018 Miejsce: Polska, Miedzeszyn k.Warszawy Termin zgłoszeń: 16 marca 2018 roku Tematyka i cele Zgłoszenia szkół do programu Erasmus+ często prezentują niską znajomość sposobu przygotowania propozycji projektu spójnej w zakresie analizy potrzeb, formułowania celów, działań, rezultatów i adekwatności […]

6 marca 2018

Letnie stypendia dla nauczycieli w Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve (edycja 2018)

JoSerdecznie zapraszamy romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii. Bardzo prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich informacji i  załączników. Organizator: Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela Ambasada Belgii w Warszawie Forma: Międzynarodowe szkolenie doskonalące Adresaci: Czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego (ewentualnie osoby dopiero  zaczynające pracę w zawodzie). Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla romanistów lub osób dopiero […]

5 marca 2018

Seminarium międzynarodowe w programie Erasmus+ VET: „VET MOBILITY on engineering / technology / construction” w Belgii

Termin wydarzenia: 7 – 9.05.2018 r. Miejsce: Leuven, Belgia Termin zgłoszenia: 13 marca 2018 r. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje Tematyka i cele Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie uczestnikom przedstawienia propozycji nowych projektów (budownictwo, mechanika samochodowa, stolarstwo, obróbka metali, spawalnictwo, mechatronika, itp.). Seminarium skierowane jest do wszystkich organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, […]

5 marca 2018

Oferta szkoleń organizowanych w ramach Programu Niwki 2018 w marcu

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki, które odbędą  się w marcu 2018 r. Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego i odbywają się w Niwkach (woj. opolskie), a udział we wszystkich formach doskonalenia jest […]

5 marca 2018

Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody

Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody to konferencja metodyczna organizowana od ponad 20 lat na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Tematyka tegorocznego Forum dotyczy wybranych aspektów pracy nauczycieli geografii z uczniem uzdolnionym geograficznie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Nie wymaga przesłania zgłoszenia. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora

2 marca 2018

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe – Aktywna tablica z eTwinning

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Aktywna tablica z eTwinning, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach od 5 do 6 kwietnia 2018 r. w Zamościu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na […]

2 marca 2018

Warsztaty doskonalenia zawodowego – Building the future of Europe through Cultural Heritage

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza nauczycieli doświadczonych w programie eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego Building the future of Europe through Cultural Heritage. Konferencja odbędzie się w dniach od 19 do 21 kwietnia 2018 r. w Salonikach (Grecja) i organizowana jest przez greckie biuro eTwinning. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli każdej specjalności, pracujących z uczniami w wieku […]

26 lutego 2018

Szkolenia dla nauczycieli w ramach Programu NIWKI 2018

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o kontynuacji bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli, prowadzących nauczanie języka mniejszości narodowej, z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki. Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego i odbywają się w Niwkach (woj. opolskie), a udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny […]