Kategoria: Aktualności

1 stycznia 2017

Kryteria wyboru koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, Zachęcamy Państwa do udziału w rekrutacji do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi poszczególnych wymagań dotyczących kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych przesyłamy dodatkowe wyjaśnienia […]

17 listopada 2016

Specjalny serwis internetowy Ministerstwa Edukacji Narodowej Reforma edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło specjalny serwis internetowy, w którym znaleźć można najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. W serwisie znajdują się informacje dotyczące głównych zmian w ustroju szkolnym, między innymi przekształceń szkół, nowych rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kształcenia specjalnego […]