Kategoria: Zasady publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej

21 stycznia 2010

Komunikat o obowiązujących zasadach publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej

Informujemy, że na pozycję „Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych” stanowiącą integralną część każdego ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy, składają się następujące dokumenty i oświadczenia: – kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, – oświadczenia kandydata o korzystaniu […]