Kategoria: Pomoc materialna

8 października 2021

Wypłata I raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty I raty (za okres od wrzesień do grudzień 2021 roku) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2021/2022, Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunki bankowe wskazane w złożonych wnioskach, będących podstawą wypłaty I raty stypendium.

22 września 2021

„Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” – II nabór wniosków

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin II naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” w roku szkolnym 2021/2022, realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

10 marca 2021

Edukacyjno-ekologiczny program grantowy EKOczynni

Program organizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza jest skierowany do szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz wsparcie szkolnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska. W ramach przedsięwzięcia szkoły mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości aż do 50 tys. zł na realizację własnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.  Patronat nad […]

19 maja 2020

Program stypendialny „Klasa”

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji Fundacji BNP Paribas, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

22 listopada 2019

KRUS – elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

KRUS informuje, że na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Umożliwia on wystąpienie o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść jak wniosek w wersji tradycyjnej. Wnioskodawca, oprócz danych podstawowych, […]

12 czerwca 2018

Dobry Start – spotkanie informacyjne z samorządowcami, przedstawicielami  Kuratorium, szkół, ośrodków pomocy społecznej

Blisko 500 tys. uczniów z woj. śląskiego może otrzymać  jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł  w ramach programu  Dobry Start. Kiedy należy składać wniosek? Kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia? Gdzie można uzyskać informacje? Na te i inne pytania odpowiadał 11 czerwca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wicewojewoda Mariusz […]