Kategoria: Rekrutacja

31 stycznia 2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024.

1.     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i  klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 –  załącznik nr 1, 2.     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego […]

14 grudnia 2022

Nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji

 10 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) – w załączeniu. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 […]

14 września 2022

Zgłaszanie propozycji zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023

Propozycje ww. zawodów do wykazu Śląskiego Kuratora Oświaty zgłaszają dyrektorzy szkół podstawowych poprzez elektroniczny formularz, zamieszczony na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) do 20 stycznia 2023 r. Wykaz zawodów zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w BIP Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca lutego 2023 r. Zasady zgłaszania propozycji zawodów określone są […]

5 sierpnia 2022

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 Każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia podlega obowiązkowi nauki. Oznacza to, że ma zapewnione miejsce w publicznej szkole ponadpodstawowej.

8 czerwca 2022

Aneks do Załącznika nr 1 Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022

17 marca 2022

Uwaga! Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – dotyczy złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 421) wprowadza się zmiany w opublikowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty 27 stycznia […]

28 lutego 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022.

Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2021_2022 Zał nr 1 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych rok szkolny 2021_2022 Zał nr 2 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe Zał nr 3 zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień Zał nr 4 Olimpiady SP