Kategoria: Rekrutacja

28 lutego 2018

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018.

(więcej…)

Załączniki

31 stycznia 2018

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – rok szkolny 2018/2019

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

(więcej…)

23 maja 2017

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2017/2018

Wykaz szkół w województwie śląskim:  trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników oraz branżowych szkół I stopnia, w roku szkolnym 2017/2018 – opracowany na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 września 2016 r. z uwzględnieniem uchwał o dostosowaniu sieci szkół.

(więcej…)

28 lutego 2017

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rok szkolny 2016/2017

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017.
(więcej…)

29 lutego 2016

Postanowienie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Postanowienie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2015/2016.

(więcej…)