Kategoria: Rekrutacja

5 sierpnia 2022

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 Każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia podlega obowiązkowi nauki. Oznacza to, że ma zapewnione miejsce w publicznej szkole ponadpodstawowej.

8 czerwca 2022

Aneks do Załącznika nr 1 Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022

6 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację do szkół w systemie kształcenia na odległość (online)

Rodzicu, planujesz wyjazd lub już przebywasz za granicą i pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online). Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

17 marca 2022

Uwaga! Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – dotyczy złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 421) wprowadza się zmiany w opublikowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty 27 stycznia […]

28 lutego 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022.

Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2021_2022 Zał nr 1 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych rok szkolny 2021_2022 Zał nr 2 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe Zał nr 3 zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień Zał nr 4 Olimpiady SP

3 września 2021

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022

Propozycje zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zgłaszają dyrektorzy szkół podstawowych. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca lutego 2022 r.