Kategoria: Wypoczynek

30 maja 2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2023 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

Załączniki Rozstrzygnięcie konkursu ofert Data: 2023-05-30, rozmiar: 950 KB

18 kwietnia 2023

Ogłoszenie o naborze członków komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023r. – ogłoszenie – formularz zgłoszeniowy

Załączniki Formularz zgłoszenia do Komisji Data: 2023-04-20, rozmiar: 8 KB ogłoszenie o naborze Data: 2023-04-20, rozmiar: 3 MB Pobierz wszystkie pliki

12 kwietnia 2023

Otwarty konkurs na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2023 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

Ogłoszenie na otwarty konkurs Wzór oferty Wytyczne Załącznik Nr 1 – wskazanie uczestników wypoczynku Załącznik Nr 2 – kalkulacja kosztów Załącznik Nr 3 – kadra Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna  

30 grudnia 2022

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku”– publikacją Ministerstwa Edukacji i Nauki, która zawiera aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku. Informacje zawarte w publikacji ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa.

28 października 2022

Prowadzenie kursów na kierownika lub wychowawcę wypoczynku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje i przypomina podmiotom prowadzącym kursy na kierownika/wychowawcę wypoczynku, że w przepisach prawa oświatowego nie ma wskazanych możliwości organizacji tych kursów w formule on-line ze względu na wagę problematyki kursów, która jest bezpośrednio związana z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku. Realizowany program kursu na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku powinien spełniać […]

11 października 2022

Pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zapisów art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz.152 ze zm.)

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję do wiadomości i wykorzystania pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki nr DWEW-WWPB.4017.174.2022.KJ z 7 października 2022 r. w sprawie realizacji zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. . o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz.152 ze zm.)   Załączniki Zal. 1 pismo MEiN do wszystkich […]

14 czerwca 2022

(32)20-77-077 Interwencyjna linia telefoniczna na potrzeby akcji „ Bezpieczne wakacje 2022”

Podstawą podjęcia działań przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach będzie zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności niedopełnienia przez organizatorów obowiązków określonych w art. 92c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, ze zm.). Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków tych należy […]