Kategoria: Darmowe podręczniki

18 lipca 2017

Podręczniki dla dzieci niepełnosprawnych

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DWKI-WSPE.263.1.2017.4.ML z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

(więcej…)

26 kwietnia 2017

Dotacja podręcznikowa

31 marca 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691).

(więcej…)