Kategoria: Inne konkursy i turnieje

15 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny na projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, Związek Polskich Spadochroniarzy VI Oddział w Białymstoku oraz Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej zaprasza uczniów (w wieku 14- 17 lat) do udziału w konkursie historyczno – plastycznym, którego celem jest upamiętnienie żołnierzy Cichociemnych. Szczegóły organizacyjne oraz zasady zgłaszania uczestnictwa w regulaminie.

8 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs „ Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Bolesława Chrobrego, Fundacja „Prosto z mostu” zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego […]

7 grudnia 2017

Komunikat w sprawie Olimpiady i Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

  Olimpiada i Konkurs Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej, odbędzie się podobnie jak w roku ubiegłym w XV Liceum Ogólnokształcącym (wojskowym) im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach ul. Obroki 87. Olimpiada: 14 XII 2017 r. godz. 11.00 Konkurs: 10 I 2018 r. godz. 11.00 Główny specjalista […]

1 grudnia 2017

II Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II Ogólnopolskim konkursie wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”. Celem konkursu jest, między innymi, popularyzacja wiedzy na temat pszczelarstwa oraz ważnej roli pszczoły w środowisku naturalnym i dla życia człowieka.

30 listopada 2017

IV Turniej All-Chemiczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV Turnieju All-Chemicznym. Celem konkursu jest, między innymi, pogłębienie wiedzy chemicznej oraz podejmowanie zespołowych prac badawczych.