Kategoria: Olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

4 stycznia 2023

Zmiana terminu etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej

Organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej zapraszają wszystkich uczestników Olimpiady Retorycznej, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu na eliminacje ustne w nowym, zmienionym terminie. Odbędą się one w środę, 8 marca 2022 roku. Etap finałowy, centralny będzie przeprowadzony zgodnie z planem, 14 kwietnia 2022 r. Informacje o olimpiadzie można znaleźć na stronie: https://retoryka.kul.pl/ Na początku stycznia zostanie również zorganizowane […]

24 listopada 2022

VII edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w VII edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2022/2023. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów. Zawody okręgowe tegorocznej […]

20 października 2022

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza chętnych uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w 7. edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Olimpiada objęta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Między filmem dokumentalnym a fabułą”. Zapisy trwają do 10 listopada. Na zwycięzców czekają m.in. indeksy na uczelnie oraz […]

18 października 2022

XXX Olimpiada Informatyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Fundacja Rozwoju Informatyki zapraszają wszystkich chętnych uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXX Olimpiadzie Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002, nr 13, poz. 125, z późn. zm.). Olimpiada […]

29 września 2022

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXIII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniów liceum ogólnokształcącego.   W roku szkolnym 2022/2023 Olimpiada obejmuje trzy […]

20 września 2022

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości. Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się na stronie Olimpiady: owe.pte.pl w zakładce „Bieżąca edycja”. Organizator zaprasza również do […]