Kategoria: Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty

11 grudnia 2017

Miejsca organizacji etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z § 23 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, informujemy, że etapy rejonowe Konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów odbędą się równocześnie w wyznaczonych poniżej miejscach obejmujących szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja znajdujące się na terenie działania odpowiednio wydziału/delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Miejsca organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 – do pobrania   […]

11 października 2017

Harmonogram odbioru loginów, haseł i numerów identyfikacyjnych szkół do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Zgodnie z § 18 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018, przekazujemy harmonogram odbioru loginów i haseł oraz numerów identyfikacyjnych szkół, niezbędnych do elektronicznego pobrania arkuszy konkursowych I etapu Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.

22 września 2017

Zgłaszanie szkół do udziału w Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zgłoszenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum do dowolnej liczby konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, dokonuje dyrektor szkoły za pomocą oddzielnego dla każdego typu szkoły formularza online dostępnego na stronie: https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe/ w terminie do 6 października 2017 r.   Za poprawne wypełnienie arkusza zgłoszeniowego online odpowiada dyrektor szkoły. Niepoprawne wypełnienie przez dyrektora szkoły formularza zgłoszeniowego […]