Kategoria: e-Twinning

10 listopada 2017

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli ze szkół specjalnych, z oddziałami integracyjnymi, szkół przyszpitalnych i sanatoryjnych

Biuro Programu eTwinning serdecznie zaprasza na Krajowe Seminarium Kontaktowe, które odbędzie się w dniach od 4 do 5 grudnia 2017r. w Warszawie. Seminarium adresowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach przyszpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi, którzy chcą rozpocząć realizację projektu eTwinning z drugą polską szkołą. Biuro programu zaprasza osoby bez doświadczenia w programie […]

17 października 2017

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning – Math&Science w Sopocie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe z udziałem eTwinnerów z Estonii, Czech, Francji, Niemiec, Mołdawii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Tunezji i Polski. Seminarium odbędzie się w terminie od 16 do 19 listopada 2017 r. w Sopocie.

12 października 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning w Rumunii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, pracujących z uczniami dotychczasowych gimnazjów i klas gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół średnich, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez rumuńskie biuro eTwinning w dniach od 23 do 25 listopada 2017 r. w Bukareszcie w Rumunii.

12 października 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning w języku hiszpańskim w Hiszpanii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, pracujących z uczniami dotychczasowych gimnazjów i klas gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół średnich, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning o tematyce „Dziedzictwo Kulturowe” na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez hiszpańskie biuro eTwinning w dniach od 9 do 11 listopada 2017 r. w Madrycie w Hiszpanii.

13 września 2017

Tygodniowe kursy internetowe programu eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zarejestrowanych                  w programie eTwinning na bezpłatne tygodniowe szkolenia internetowe, poświęcone narzędziom do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning.             Szkolenia internetowe skierowane są do wszystkich nauczycieli, bez względu                        na przedmiot, jakiego nauczają w szkołach, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i […]

25 sierpnia 2017

Międzynarodowe seminarium kontaktowe programu eTwinning „Entrepreneurship” w Krakowie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe z udziałem eTwinnerów z Austrii, Belgii, Estonii, Chorwacji, Cypru, Czech, Francji, Litwy, Portugalii, Hiszpanii i Polski. Seminarium odbędzie się w terminie od 5 do 8 października 2017 r. w Krakowie. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli każdej specjalności w szkołach o profilu zawodowym […]

2 sierpnia 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning w Austrii

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli każdej specjalności, pracujących z grupą wiekową uczniów 3 – 10 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez austriackie biuro eTwinning w dniach 18 – 20 października 2017 r. w Podersdorf, Austria. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku niemieckim. […]

2 sierpnia 2017

Warsztaty doskonalenia zawodowego w programie Twinning School Inclusion w Bratysławie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli doświadczonych w eTwinning, pracujących z uczniami w wieku 5 – 16 lat na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego pt. School Inclusion (language and culture minority, Roma minority, special needs pupils). Warsztaty organizowane są przez słowackie biuro eTwinning i odbędą się w dniach 5 – 7 października 2017 r. w Bratysławie. Spotkanie […]

2 sierpnia 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning – Cities in Europe between tradition and Modernism

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli każdej specjalności, pracujących z grupą wiekową uczniów 12 – 19 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Cities in Europe between tradition and Modernism”, które organizowane jest przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 12 – 14 października 2017 r. w Esslingen, Niemcy. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej […]

2 sierpnia 2017

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego eTwinning „Future Classroom Lab”

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab, organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Programming for the 21st century classroom przeznaczone są dla nauczycieli doświadczonych w programie eTwinning. Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 9 – 13 października 2017 […]