Kategoria: e-Twinning

2 sierpnia 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning w Austrii

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli każdej specjalności, pracujących z grupą wiekową uczniów 3 – 10 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez austriackie biuro eTwinning w dniach 18 – 20 października 2017 r. w Podersdorf, Austria. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku niemieckim. […]

2 sierpnia 2017

Warsztaty doskonalenia zawodowego w programie Twinning School Inclusion w Bratysławie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli doświadczonych w eTwinning, pracujących z uczniami w wieku 5 – 16 lat na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego pt. School Inclusion (language and culture minority, Roma minority, special needs pupils). Warsztaty organizowane są przez słowackie biuro eTwinning i odbędą się w dniach 5 – 7 października 2017 r. w Bratysławie. Spotkanie […]

2 sierpnia 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning – Cities in Europe between tradition and Modernism

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli każdej specjalności, pracujących z grupą wiekową uczniów 12 – 19 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Cities in Europe between tradition and Modernism”, które organizowane jest przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 12 – 14 października 2017 r. w Esslingen, Niemcy. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej […]

2 sierpnia 2017

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego eTwinning „Future Classroom Lab”

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab, organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Programming for the 21st century classroom przeznaczone są dla nauczycieli doświadczonych w programie eTwinning. Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 9 – 13 października 2017 […]

2 sierpnia 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning – Triangle of Weimar: France, Germany, Poland

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli każdej specjalności, pracujących z grupą wiekową uczniów 12 – 16 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 26 – 28 października 2017 r. w Bad Nenndorf, Niemcy. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku […]

4 lipca 2017

Seminarium kontaktowe programu eTwinning „Historia i kultura” w Gruzji

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli, pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning o tematyce historii i kultury na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez gruzińskie biuro eTwinning w dniach 3 – 6 października 2017 r. w Tbilisi, Gruzja.

29 czerwca 2017

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe w Opolu Programowanie z eTwinning

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, że szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnym Regionalnym seminarium szkoleniowo-kontaktowym w Opolu Programowanie z eTwinning. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, początkujących w Programie eTwinning, którzy chcą rozpocząć współpracę z inną polską szkołą, wykorzystując TIK, Internet, dostępne aplikacje […]