Kategoria: e-Twinning

23 marca 2018

Konferencja „eTwinning School: a new learning organisation” w Rzymie

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół, doświadczonych w realizacji projektów eTwinning na międzynarodową konferencję „eTwinning School: a new learning organisation”,  organizowaną przez włoskie biuro eTwinning w dniach od 14 do 16 maja 2018 r. w Rzymie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość tego języka […]

21 marca 2018

Seminarium kontaktowe eTwinning „Applying STEM to everyday life” w Armenii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez armeńskie biuro eTwinning w dniach od 11 do 14 maja 2018 r. w Aghveran (Armenia). Spotkanie skierowane jest do nauczycieli uczących przedmiotów ścisłych i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość […]

16 marca 2018

Seminarium „New Approaches in Education” w Turcji

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza nauczycieli pracujących w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez tureckie biuro eTwinning w dniach od 3 do 5 maja 2018 r. w Stambule. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego […]

2 marca 2018

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe – Aktywna tablica z eTwinning

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Aktywna tablica z eTwinning, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach od 5 do 6 kwietnia 2018 r. w Zamościu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na […]

2 marca 2018

Warsztaty doskonalenia zawodowego – Building the future of Europe through Cultural Heritage

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza nauczycieli doświadczonych w programie eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego Building the future of Europe through Cultural Heritage. Konferencja odbędzie się w dniach od 19 do 21 kwietnia 2018 r. w Salonikach (Grecja) i organizowana jest przez greckie biuro eTwinning. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli każdej specjalności, pracujących z uczniami w wieku […]

29 stycznia 2018

Seminarium Celebrating Cultural Diversity Through Digital Literacy in eTwinning na Malcie

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez maltańskie biuro eTwinning w dniach 19 – 21 kwietnia 2018 r. na Malcie. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli każdej specjalności, pracujących z grupą wiekową uczniów  13 – 19 lat i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego […]

29 stycznia 2018

Seminarium Cultural Diversity na Martynice

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez francuskie biuro eTwinning w dniach 19 – 22 kwietnia 2018 r. na Martynice (departament zamorski Francji). Spotkanie adresowane jest do nauczycieli każdej specjalności, pracujących z grupą wiekową uczniów 13 – 19 lat, początkujących w programie eTwinning i prowadzone […]