Kategoria: Sprawy nauczycieli

6 lutego 2018

Projekt Szkoła Kompetencji

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, we współpracy z Śląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach zapraszają kadrę kierowniczą śląskich szkół i przedszkoli (dyrektorów, zastępców, kierowników świetlic, nauczycieli – kierowników zespołów) do udziału w projekcie SZKOŁA KOMPETENCJI  uruchomionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

25 stycznia 2018

Póki nie jest za późno – konkurs na projekt historyczny

Póki nie jest za późno – konkurs na projekt historyczny, organizowany przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny […]

19 stycznia 2018

Szkolenie w USA poświęcone edukacji nt. Zagłady

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do ubiegania się o udział w szkoleniu (w USA) poświęconym edukacji nt. Zagłady. Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy na […]

22 grudnia 2017

„Partnerstwa współpracy szkół” – szkoło aplikuj do programu Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + rozpoczyna nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”. Budżet na działania w sektorze edukacji szkolonej w całej Europie zwiększy się w przyszłym roku o ok. 40%, a kwota przeznaczona na tę akcję w Polsce wyniesie ok. 16 mln euro.