Kategoria: System Informacji Oświatowej

17 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej. Stare SIO.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. […]

25 lipca 2017

Modernizacja SIO

Zespół SIO poinformował  o uruchomieniu w dniu 24 lipca br. aplikacji internetowej zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (sio.men.gov.pl), która posiada wiele usprawnień względem poprzedniej wersji. W nowej wersji aplikacji wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany: ⇒ możliwość pracy na wielu stanowiskach jednocześnie, ⇒ dostęp do aplikacji z komputerów posiadających dostęp do Internetu, ⇒ całkowita rezygnacja z panelu […]

22 lipca 2017

Rejestracja oraz likwidacja szkół w RSPO w związku z reformą oświaty

Centrum Informatyczne Edukacji MEN opublikowało na stronie cie.men.gov.pl / modernizacja SIO sposób dokonywania przekształceń (rejestracja oraz likwidacja) szkół w związku z reformą oświaty w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Wszystkich koniecznych zmian w RSPO należy dokonać na początku września br.

24 maja 2017

Nowe SIO. Komunikat MEN w sprawie zasad wdrożenia reformy edukacji w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Pismo w sprawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) regulujących wpływ zmian wprowadzonych reformą oświaty na rejestr REGON.

29 marca 2017

Komunikat MEN w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630) które weszło już w życie, w systemie informacji oświatowej  powinny być wykazane wynagrodzenia przysługujące nauczycielom zgodnie z tą regulacją.