Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

1 czerwca 2017

Karta nr 18 – 2017 r.

wydanie opinii w sprawie przekazania osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenie szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów (więcej…)

Załączniki

Karta Nr 18 2017
Data: 2017-06-30, rozmiar: 30 KB
1 czerwca 2017

Karta nr 23 – Przyjmowanie wniosków i zgłoszeń o stypendia: Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Załączniki