9 stycznia 2018

„Klasówka powstańcza 2018”

Klasówka powstańcza – konkurs wiedzy historycznej dedykowany 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zaprasza uczniów szkół województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz Zaolzia do udziału w trzeciej edycji klasówki powstańczej.


Klasówka zaplanowana jest na 20 marca 2018 roku, w 97. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku, którego niekorzystny dla Polski wynik był jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, III Powstania Śląskiego. Działania te dedykowane są zarówno upamiętnieniu kolejnych rocznic III Powstania Śląskiego, jak też przywróceniu pamięci i upowszechnieniu wiedzy o wydarzeniach, które miały miejsce prawie 100 lat temu. Na nas, potomkach powstańców, spoczywa obowiązek upamiętnienia ich czynu zbrojnego.

Klasówka organizowana jest we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego i Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach – pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego, Prezydenta Poznania, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Świętochłowic.

Zgłoszenie udziału w Klasówce (do 9 marca 2018 r.) odbywa się za pomocą arkusza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: sites.google.com – klasówka powstańcza

Szczegóły organizacyjne oraz zasady zgłaszania uczestnictwa dostępne są w regulaminie.

Dodatkowych informacji udzielają:
– Mariola Miklaszewska: klasowka@mpsl.pl
– Paweł Matyszkiewicz: klasowka@womkat.edu.pl