12 marca 2018

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce zaprasza do udziału w V Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce, zaprasza  do udziału w V Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych. Patronat nad Konkursem objął Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz  osób osadzonych w aresztach śledczych. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac w następujących kategoriach:

  1. szkoły podstawowe kl. 0 -3 – praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci”,
  2. szkoły podstawowe kl. 4 – 7 – praca plastyczna, projekt serii znaczków pocztowych, film „Żołnierze Wyklęci”,
  3. szkoły gimnazjalne kl. 2 – 3 – poezja, komiks, film „Żołnierze Wyklęci”,
  4. szkoły ponadgimnazjalne – plakat, projekt serii znaczków pocztowych „Żołnierze Wyklęci”, film „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia  w niemieckim obozie KL Auschwitz”,
  5. osadzeni w aresztach śledczych – praca plastyczna, projekt serii znaczków pocztowych „Żołnierze Wyklęci”.

Rejestracja uczestników następuje poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html.

Szczegóły organizacyjne dostępne sa w regulaminie Konkursu na stronie internetowej:

Regulamin V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych oraz załączniki: Karta uczestnictwa i opis pracy w V Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych

Podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu, wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień, odbędzie się 25 maja 2018 roku, w 70 rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego, w Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 38.