22 lipca 2021

Projekt 25%

Warto by był słyszalny głos młodzieży! Zgłoś swój pomysł na zmianę i wyjedź do Brukseli jako ambasador młodych Europejczyków.


Młodzi ludzie stanowią 25% populacji w Europie, ich głos nie jest jednak odpowiednio reprezentowany w unijnej polityce. Projekt 25%, koordynowany przez Europejskie Forum Młodzieży, zachęca młodzież do zaangażowania się w ramach Konferencji na temat przyszłości Europy.

Celem Projektu 25% jest zebranie 15 tys. pomysłów dotyczących przyszłości Europy, które zostaną zgrupowane w 15 propozycji. Następnie 150 młodych uczestników przedstawi je decydentom w Brukseli. Propozycje mogą dotyczyć wszystkich zagadnień ważnych dla młodzieży (edukacja, ekologia, polityka), na każdym szczeblu (lokalnym, krajowym czy europejskim).

Dodatkowe informacje:

https://the25percent.eu/share-your-idea/

MIEJSCE: Online

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 31.12.2021 r. godz. 23:59