24 czerwca 2017

Rządowy program wspomagania „Bezpieczna+” – dodatkowy nabór

Dodatkowy nabór wniosków w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkołu w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Ogłoszenie Bezpieczna+

Wzór wniosku Bezpieczna+ po aktualizacji