31 stycznia 2018

Seminarium „The quality bonus – the first ETS Conference”

Seminarium międzynarodowe w programie Erasmus+ VET: „The quality bonus – the first ETS Conference”.


  • Termin wydarzenia: 26 – 28.03.2018 r.
  • Miejsce: Niemcy, Mainz
  • Termin zgłoszenia: 7 lutego 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje

Cel i tematyka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, idei i strategii dla zwiększania możliwości i rozwoju jakości w obszarze pracy z młodzieżą poprzez wzmacnianie osób pracujących z młodzieżą. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

  • pracowników młodzieżowych;
  • trenerów, ekspertów;
  • praktyków i badaczy;
  • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
  • przedstawicieli uczelni wyższych i szkół zawodowych;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
  • mających ukończone 18 lat.

Polska Narodowa Agencja dysponuje 5 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w wydarzeniach międzynarodowych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy. Obowiązkowe jest uczestnictwo  w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym przez Polską NA uczestnikom do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem. Pytania dotyczące tego wydarzenia należy kierować do pracownika Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, p. Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl .