12 marca 2018

Święto Liczby Pi

Organizatorzy XII Święta Liczby Pi zapraszają  (14 marca 2018 r.) do  Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań  Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Udział uczniów w warsztatach, wykładach i zwiedzaniu  laboratoriów jest BEZPŁATNY, a poziom merytoryczny i  atrakcje godne uwagi (np. BALON Uniwersytetu Śląskiego z laboratorium  ANTYSMOGOWYM) Plan ponad 50 warsztatów z fizyki, chemii, biofizyki, medycyny,  informatyki, mechatroniki oraz 15 wykładów dostępny na stronie internetowej

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się  Biurem Święta Liczby Pi – tel. 32 359 16 85.