17 stycznia 2018

Szkolenie międzynarodowe we Francji

Szkolenie międzynarodowe we Francji w programie Erasmus+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.


Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w ramach programu Erasmus+, Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe istnieje możliwość udziału w szkoleniach międzynarodowych. Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ mają na celu wspieranie wdrażania programu Erasmus+ i współpracy między organizacjami oraz zapewnienie wysokiej jakości działań projektowych. Szkolenia umożliwiają nawiązanie kontaktów z instytucjami z zagranicy oraz uzyskanie praktycznych informacji na temat wnioskowania i realizacji projektów. Udział w międzynarodowych wydarzeniach finansowany jest  ze środków programu Erasmus+.

Obecnie w ramach sektora VET otwarty jest nabór na:
Szkolenie: “Training seminar on impact and dissemination for strategic partnership”

  • Termin wydarzenia: 21.03.2018 – 23.03.2018 r.
  • Miejsce: Francja, Bordeaux
  • Termin zgłoszenia: 5 lutego 2018 r.

Tematyka i cele

Głównym tematem wydarzenia jest wpływ i  upowszechnianie rezultatów w projektach Erasmus+.

 Program wydarzenia

  • prezentacje Narodowych Agencji – różne podejścia do tematu wpływu i upowszechniania;
  • wymiana doświadczeń z działalności w grupach sektorowych i międzysektorowych   na bazie przywołanych przykładów.

 Oczekiwane rezultaty

  • udoskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wpływu i upowszechniania rezultatów projektu;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestniczącymi instytucjami pozwalające zaplanować realizację wspólnych projektów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • przedstawicieli szkolnictwa wyższego; władz lokalnych i krajowych działających  na rzecz kształcenia nauczycieli;
  • zainteresowanych realizowaniem projektów programu Erasmus+;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania   do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz  z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. Należy zapoznać się z regulaminem.
Pytania dotyczące tego wydarzenia należy kierować do p. Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl z FRSE.