1 lutego 2018

Szkolenie „Training seminar on impact and dissemination for strategic partnership”

Szkolenie: “ Training seminar on impact and dissemination for strategic partnership” dla placówek i szkół sektora edukacja szkolna w dniach 21 – 23.03.2018 w Bordeaux we Francji (termin zgłoszeń 5 lutego 2018 roku).


  • Termin wydarzenia: 21.03.2018 – 23.03.2018
  • Miejsce: Francja, Bordeaux

Termin zgłoszeń:
5 lutego 2018 roku

Tematyka i cele
Głównym tematem wydarzenia jest wpływ i upowszechnianie rezultatów w projektach Erasmus+.

Program wydarzenia

  • prezentacje Narodowych Agencji – 2 lub 3 różne podejścia do tematu wpływu i upowszechniania;
  • wymiana doświadczeń z działalności w grupach sektorowych i międzysektorowych na bazie przywołanych przykładów.

Oczekiwane rezultaty

  • udoskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wpływu i upowszechniania rezultatów projektu;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestniczącymi instytucjami pozwalające zaplanować realizację wspólnych projektów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia – dla polskich uczestników zarezerwowano 3 miejsca.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – na stronie FRSE