21 grudnia 2017

Tygodniowe kursy internetowe programu eTwinning – styczeń 2018

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning na styczniowe tygodniowe szkolenia internetowe, poświęcone narzędziom do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning.


Szkolenia internetowe skierowane są do wszystkich nauczycieli, bez względu na przedmiot, jakiego nauczają w szkołach, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektów w ramach programu eTwinning.
Korzyści z udziału w kursach internetowych:
• dostosowanie miejsca i czasu nauki do własnych potrzeb;
• wykorzystanie najnowszych technologii i różnych środków przekazu, szczególnie platformy edukacyjnej Moodle;
• wsparcie doświadczonego trenera;
• nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
• pomoc trenera i innych kursantów;
• udział w kursie jest bezpłatny;
• uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia wystawionego przez Krajowe Biuro Programu eTwinning.

Kursy są prowadzone w systemie na odległość przez Internet z wykorzystaniem platformy portalu eTwinning i Moodle.
Szczegółowe informacje o kursach i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.etwinning.pl