17 stycznia 2018

Warsztaty doskonalenia zawodowego

Warsztaty doskonalenia zawodowego eTwinning – Professional Development Workshop as a Toolcamp on 21st Century Skills.


Narodowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli doświadczonych w programie eTwinning, pracujących z uczniami w wieku od 12 do 15 lat na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego pt. „PDW as a Toolcamp on 21st Century Skills. Combined with Denmark’s Learning Festival 2018”.

Warsztaty organizowane są przez duńskie biuro eTwinning i odbędą się w dniach od  6 do 8 marca 2018 r. w Kopenhadze w DaniiSpotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Warsztaty to także szansa na znalezienie partnerów do współpracy przy realizacji projektów eTwinning i partnerstw Erasmus+.

 Warunki rekrutacji:

  1. czynny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. nauczyciel pracujący z uczniami w wieku 12-15 lat;
  4. swobodna komunikacja w języku angielskim.

Wszyscy zainteresowani udziałem w warsztatach i spełniający warunki rekrutacji (zasady udziału w szkoleniach eTwinning) mogą zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 stycznia 2018 r.

Narodowe Biuro programu eTwinning informuje, że:

  • w procesie rekrutacji wyłonione zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • nauczyciele, którzy uczestniczyli już w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning (poniżej) oraz nadesłania pocztą tradycyjną oryginału Oświadczenia uczestnika (w treści dokumentu poniżej);
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Kontakt FRSE: tel. 224-631-226; e-mail: enowak@frse.org.pl