15 maja 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Od 25 maja uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
Poniżej publikujemy wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej.


Dokument do pobrania