12 marca 2018

Wynik naboru na stanowisko: inspektor – Oddział Zarządzania Organizacją – nr ogłoszenia 22180

Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Oddziale Zarządzania Organizacją Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (22180).


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Oddziale Zarządzania Organizacją Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 22180)

 

została wybrany:

Pan Krzysztof Krasuski, zamieszkały w Sosnowcu

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer