5 stycznia 2018

Komunikat dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi


W związku z e-mailem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 roku uprzejmie informuję, że w arkuszu monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (arkusz numer 86) w punkcie 2. Typ jednostki, dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddziały przedszkolne winien wybrać odpowiedź – Przedszkole.

Katowice, 5 stycznia 2018 roku