14 listopada 2017

Komunikat w sprawie monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych

uprzejmie informuję, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 w dniach od 2 do 31 stycznia 2018 roku odbędzie się monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych, z wyjątkiem  przedszkoli i szkół specjalnych oraz szkół w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich.

Celem monitorowanie jest zbadanie jak zafunkcjonowały wprowadzone od 1 września 2017 roku rozwiązania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową http://www.seo2.npseo.pl/ według następującego harmonogramu:

 

Termin Działanie
do 15.11.2017 r. Zamieszczenie na stronach internetowych kuratoriów oświaty informacji o monitorowaniu organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół w roku szkolnym 2017/2018.
od 02.01 do 31.01.2018 r. Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów.
od 01.02 do 28.02.2018 r. Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.
od 01.03 do 16.03.2018 r. Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualnych kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie (bez wizyty w szkole).
od 19.03 do 30.03.2018 r. Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z właściwą terytorialnie delegaturą Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Materiały do pobrania:

Formularz ankiety w wersji .doc

Formularz ankiety w wersji .pdf

Instrukcja rejestracji, logowania i wypełniania ankiety na platformie

Instrukcja rozwiązywania problemów z rejestracją i logowaniem na platformie

 

Wykaz osób do kontaktów w poszczególnej Delegaturze/Wydziale Nadzoru Edukacji.