16 stycznia 2018

Komunikat w sprawie monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 w dniach od 17 stycznia do 15 lutego 2018 roku odbędzie się monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl według następującego harmonogramu:


Termin Działanie
17.01.2018

Zamieszczenie na stronach internetowych kuratoriów oświaty informacji o monitorowaniu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach w roku szkolnym 2017/2018

17.01.2018

Publikacja wzoru ankiety w formacie .doc i .pdf na stronie MEN

 

17.01.2018 – 15.02.2018


Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów szkół

15.02.2018
do 28.02.2018r.

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.

od 01.03
do 16.03.2018r.

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualnych kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.

 

od 19.03
do 30.03.2018r.


Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania.


W przypadku pytań proszę o kontakt z właściwą terytorialnie delegaturą Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Materiały do pobrania:

Arkusz monitorowania w wersji .doc

Arkusz monitorowania w wersji .pdf

Instrukcja rejestracji, logowania i wypełniania ankiety na platformie

Instrukcja rozwiązywania problemów z rejestracją i logowaniem na platformie