6 lutego 2018

Projekt Szkoła Kompetencji

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, we współpracy z Śląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach zapraszają kadrę kierowniczą śląskich szkół i przedszkoli (dyrektorów, zastępców, kierowników świetlic, nauczycieli – kierowników zespołów) do udziału w projekcie SZKOŁA KOMPETENCJI  uruchomionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

24 stycznia 2018

Poznaj nasze zawody…

Ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, blacharz, fryzjer – wybierz któryś z zawodów i ucz się w Branżowej Szkole I Stopnia nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach. Potwierdzeniem Twoich kwalifikacji będzie egzamin zawodowy. Po ukończeniu 3-letniej Branżowej […]