13 listopada 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie…

Wprowadzona w roku szkolnym 2017/2018 reforma edukacji umożliwia realizację nowych rozwiązań edukacyjnych. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Imielinie powstałej z przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie uczą się w 12 oddziałach (8 klas wygasającego gimnazjum oraz 4 klasy siódme szkoły podstawowej). W szkole utworzono klasą sportową, w której siódmoklasiści rozwijają swoje piłkarskie pasje (sekcja piłki […]

6 listopada 2017

International Education Week

Zbliża się International Education Week, który odbędzie się w dniach 13-17 listopada. IEW to inicjatywa amerykańskiego Departamentu Stanu, który zachęca aby w tych dniach organizować wydarzenia, które będą promować edukację, programy wymiany międzynarodowej, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

6 listopada 2017

Cykl seminariów branżowych skierowanych do pracodawców

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w seminariach branżowych skierowanych do pracodawców. Pierwsze seminarium zaplanowane dla branż fryzjersko-kosmetycznej oraz artystyczno-medialnej odbędzie się 9-10 października br. w Warszawie. Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

2 listopada 2017

Zasady organizacji loterii fantowych lub gier bingo fantowych z ograniczoną pulą wygranych

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przekazuje materiały informacyjne dotyczące zasad organizacji loterii fantowych lub gier bingo fantowych z ograniczoną pulą wygranych, o których mowa w art. 7 ust 1a lub 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.