26 kwietnia 2018

Świetlica dla wszystkich uczniów, którzy wymagają zapewnienia opieki w szkole

Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne[1], a także gimnazjum[2],  zobowiązane są zapewnić zajęcia świetlicowe dla wszystkich uczniów, którzy: pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a […]

26 kwietnia 2018

Konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu” rozstrzygnięty

2123 prace wpłynęły w tym roku na konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu” organizowany od 9 lat przez Posła do Parlamentu Europejskiego  Jadwigę Wiśniewską. Laureatów konkursu poznaliśmy 23 kwietnia 2018 r. na uroczystości w Bibliotece Śląskiej. „Każda praca jest bardzo wartościowa, bo każda praca jest dowodem, świadectwem na to, że młodzież chce docierać do prawdy […]

17 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego.

13 kwietnia 2018

Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

12 kwietnia 2018

Gale laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Od 5 kwietnia 2018 r. odbywają się uroczystości wręczania zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018. Uroczyste gale mają miejsce w Pałacu Młodzieży w Katowicach, Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej oraz Centralnej Wyższej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Aby […]

9 kwietnia 2018

Na Kongresie Powiatów „Dobry Zawód” o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, pracodawcy, starostowie, prezydenci miast z naszego województwa licznie uczestniczyli w Kongresie Powiatów „Dobry Zawód”, który odbył się 6 kwietnia 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kultury przy Hali Stulecia.

3 kwietnia 2018

Konkurs „Orzeł Biały – nasza – duma” podsumowanie etapu okręgowego w Gliwicach

27 marca 2018 r. w Centrum Edukacyjnym Św. Jana Pawła II w Gliwicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza – duma”. Konkurs składa się z 2 etapów: okręgowego, organizowanego przez senatorów w swoich okręgach wyborczych oraz ogólnopolskiego, organizowanego w Senacie. Na uroczystości w Gliwicach, zorganizowanej przez Senatora RP prof. dr. hab. […]

10 kwietnia 2018

Zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli opublikowane

9 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 691 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

4 kwietnia 2018

O symbolach narodowych i ceremoniale szkolnym na konferencjach w Siemianowicach Śląskich i Katowicach

26 i 28 marca 2018 r. w Siemianowicach Śląskich i Katowicach obyły się kolejne konferencje w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W konferencjach zorganizowanych przez Delegaturę w Bytomiu i Wydział Nadzoru Edukacji wzięło udział kilkuset dyrektorów i nauczycieli. Uczestnicy wysłuchali wykładu Romualda Kubiciela – historyka i heraldyka, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w […]