8 stycznia 2018

Projekty w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2018

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. Wspierane są i finansowane projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające informacje o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Termin składania wniosków upływa 2 marca […]

4 stycznia 2018

Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2018

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży co roku ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.  W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. W tegorocznej edycji organizatorzy czekają na wnioski do 5 lutego 2018 r.!

4 stycznia 2018

XI seminarium branżowe skierowane do pracodawców

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w seminarium branżowym skierowanym do pracodawców, które odbędzie się w Katowicach 16 i 17 stycznia 2018 roku, Park Hotel Diament ul. Wita Stwosza 37. Przedstawiciele branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej spotkają się w Katowicach na seminarium, którego celem będzie wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym […]

18 grudnia 2017

Konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członkowie organizacji młodzieżowych. Zadaniem […]