23 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

Szkoła powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach. Czerpiąc z dobrych doświadczeń gimnazjalnych, łącząc tradycję z najnowszymi metodami pracy rozpoczynamy na nowo tworzyć dzieło powstania nowej szkoły podstawowej. Historię naszej szkoły rozpoczęliśmy miejską inauguracją roku szkolnego 2017/2018 na której gościliśmy władze miasta oraz dyrektorów tyskich szkół. Przez wiele lat […]

18 października 2017

Medale i nagrody dla najlepszych nauczycieli…

Dzień Edukacji Narodowej, święto całej społeczności szkolnej, to szczególna okazja do złożenia podziękowań, wręczenia medali, odznaczeń, nagród  tym wszystkim, którzy na co dzień pracują na rzecz polskiej edukacji. Praca nauczyciela to taki zawód, który wymaga zaangażowania emocjonalnego. Na chłodno tutaj nic się nie zdziała. Trzeba wejść w interakcję z młodym człowiekiem, trzeba to zrozumieć i […]

18 października 2017

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – uroczyste spotkanie stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 i zasłużonych dla polskiej edukacji nauczycieli.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 16 października 2017 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  odbyło się uroczyste spotkanie Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z najlepszymi uczniami  oraz nauczycielami wyróżnionymi za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Zaproszonymi na uroczystość uczniami byli stypendyści Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Województwo śląskie reprezentowali: Sebastian […]

16 października 2017

O uchwałach deklaratoryjnych, sieci szkół, statutach na spotkaniu z samorządowcami

12 października 2017 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się dwa spotkania przedstawicieli gmin, miast, powiatów i samorządu województwa z przedstawicielami wojewody i kuratorem oświaty, poświęcone aktualnym zadaniom wynikającym z wdrażanej reformy edukacji. Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer podziękowała za sprawne wdrożenie I etapu reformy w woj. śląskim. Podziękowania złożyli również: Wicewojewoda Śląski […]

16 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 Rybniku…

4 września 2017 roku w Zespole Szkół Sportowych w Rybniku naukę rozpoczęło 451 uczniów, z czego 100 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 i 351 w wygaszanym Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Po 18 latach, ponownie, w szkole pojawili się pierwszoklasiści szkoły podstawowej.

16 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce…

„POWRÓT  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2” – 4 września 2017 roku rozbrzmiewa po raz pierwszy po wakacjach dzwonek, który wydaję się brzmieć jakoś inaczej – głośniej….? raźniej…..? weselej? Tak, w tym właśnie dniu próg byłego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II raźnie przekraczają uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce. Wśród nich […]

12 października 2017

Fulbright Specialist Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków do Fulbright Specialist Program, który umożliwia zaproszenie amerykańskich specjalistów do Polski reprezentujących następujące dziedziny naukowe: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczne, naukimedyczne, nauki polityczne, nauki prawne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki techniczne.