28 sierpnia 2017

Dobra Szkoła. Start! Wizyta Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w woj. śląskim

W piątek 25 sierpnia 2017 r. Minister Anna Zalewska gościła w woj. śląskim. Podczas konferencji prasowej w Katowicach Pani Minister podziękowała samorządom, kuratorom oświaty, wojewodom za bardzo dobre przygotowanie szkół do realizacji nowych zadań oraz podsumowała I etap wprowadzania reformy. – Reforma edukacji stała się faktem i przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. – powiedziała Pani Minister. W konferencji […]

25 sierpnia 2017

Konkurs Komisji Europejskiej na projekty promujące włączenie społeczne poprzez sport

innSzanowni Państwo, Poniżej przesyła informacje o Konkursie Komisji Europejskiej na projekty promujące włączenie społeczne poprzez sport. Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – konkurs  #BeInclusive EU Sport Awards. Celem konkursu jest walka z wykluczeniem społecznym w szerokim znaczeniu – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po tzw. „trudną młodzież”. W konkursie może wziąć udział instytucja publiczna, prywatna lub […]

14 sierpnia 2017

Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie śląskim lato 2017

W województwie śląskim wakacje na koloniach, obozach, biwakach, półkoloniach spędza blisko 80 000 dzieci. Organizatorzy zgłosili 1905 turnusów, z czego 846 to półkolonie, na których wypoczywało lub wypoczywa w woj. śląskim ponad 33 800 dzieci. Zgłaszanie wypoczynku do kuratorium oświaty Każdy wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, w tym zagraniczny (z wyjątkiem wyjazdów z rodzicami lub krewnymi, czy […]

8 sierpnia 2017

Konkurs Stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego ze szkół ponadgimnazjalnych

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłosił Konkurs Stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego ze szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia motywacyjne będą wypłacane ze środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stypendia za wyniki w nauce (zwane stypendiami motywacyjnymi) wypłacane są uczniom pochodzenia romskiego uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – liceach, technikach, szkołach zawodowych, szkołach […]