10 stycznia 2018

Oferta pracy

PrzedmiotInne
Termin składania dokumentów2018-01-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

Ośrodek Święta Elżbieta Świetlica Środowiskowa w Rudzie Śląskiej (Orzegów) zatrudni wychowawcę na pół etatu
(20h/tydz.). Praca w godzinach 13.00 - 17.00
Wymagania niezbędne:
- ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, resocjalizacja, psychologia,
Wymagania dodatkowe:
- predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-opieka nad wychowankami po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu
wolnego od zajęć szkolnych,
-pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji,
-pomoc dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych,
rówieśniczych i osobistych,
-stała współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci, oraz z instytucjami mającymi wpływ na
rozwój dziecka,
- prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy,

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyOśrodek Święta Elżbieta - Świetlica Środowiskowa
MiastoRuda Ślaska ( Orzegów)
Kod pocztowy41-704
Adresul. Królowej Jadwigi 8
PowiatRuda Śląska
Gminagmina miejska Ruda Śląska
Telefon501683985
E-mailwiduch.m@gmail.com