7 grudnia 2017

Oferta pracy

PrzedmiotInne
Termin składania dokumentów2017-12-17
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin4
Opis

Świetlica „Dzieci Świętej Rity” - placówka wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym - poszukuje osoby na stanowisko wychowawca.

Podstawowe informacje:
- wymiar pracy: pół etatu
- dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 14 do 18, w wakacje i ferie od 10 do 14.

Wymagania konieczne:
Zgodnie z art. 26 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, wychowawcą świetlicy opiekuńczej może zostać osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy
z dziećmi lub rodziną.

Wychowawca zatrudniony w placówce musi spełniać także inne warunki:
a) posiadać pełnię władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości);
b) wypełniać obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) posiadać pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Oprócz powyższych wymagań, mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi
i rodzinami.

Predyspozycje osobowościowe:
a) zaangażowanie, aktywność i inicjatywa, kreatywność,
b) komunikatywność,
c) stanowczość,
d) odpowiedzialność,
e) empatia,
f) cierpliwość,
g) otwartość,
h) umiejętność pracy w zespole.

Zadania:
Zgodnie z pkt. 1§ 9 Statutu Świetlicy, do zadań wychowawcy należy:
a) planowanie, organizowanie i prowadzenie grupowej pracy wychowawczej oraz indywidualnej pracy z wychowankami,
b) prowadzenie grupowej pracy wychowawczej,
c) organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi,
d) współtworzenie dokumentacji dziecka,
e) dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
f) współpraca z zespołem pracowników i wolontariuszy,
g) współpraca z rodziną dziecka, a także z innymi osobami i instytucjami, wspierającymi rodzinę w wychowaniu dziecka,
h) realizowanie zadań wobec wychowanków z uszanowaniem ich godności i praw,
i) dostarczanie kierownikowi Świetlicy wymaganych danych dotyczących wychowanków i ich rodzin,
j) wykonywanie poleceń służbowych kierownika Świetlicy.
k) zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej ochrony danych osobowych podopiecznych Świetlicy.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy wysyłać na adres dzieci.swietej.rity@gmail.com
W razie pytań możliwy kontakt pod numerem telefonu: 606 920 350
Termin składania ofert: 17.12.17r.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyŚwietlica "Dzieci Świętej Rity"
MiastoGliwice
Kod pocztowy44-100
AdresBernardyńska 19
PowiatGliwice
Gminagmina miejska Gliwice
Telefon606920350
E-maildzieci.swietej.rity@gmail.com