13 lutego 2018

Oferta pracy

PrzedmiotLogopedia
Termin składania dokumentów2018-03-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin15
Opis

Poszukiwany pracownik na stanowisko:
SPECJALISTA LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA DO PRACY W ŚRODOWISKU LOKALNYM w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Nie widzieć barier – rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice”
Osoba ubiegająca się na w/w stanowisko realizować będzie wsparcie logopedyczne
w domu niepełnosprawnych pacjentów. Całkowity wymiar realizowanego wsparcia to 600 godzin. Harmonogram wizyt domowych opracowany zostanie na podstawie indywidualnego wywiadu i diagnozy dziecka.
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia

Wymagania:
• wykształcenie wyższe logopedyczne/neurologopedyczne
• co najmniej 2 letni staż pracy z niepełnosprawnymi dziećmi na stanowisku logopedy/neurologopedy
• kursy prawa jazdy (kat. B) i inne podnoszące kompetencje

Przykładowe zadania:
• sporządzanie diagnozy logopedycznej
• ocena wymowy pacjenta
• korygowanie i terapia wad wymowy
• terapia z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji

Typ szkołyInne
Nazwa szkołySpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ziemięcicach
MiastoZiemięcice
Kod pocztowy42-675
AdresMikulczycka
Powiattarnogórski
Gminagmina wiejska Zbrosławice
Telefon661077779
E-mailsosw@rfpn.org