13 lutego 2018

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2018-03-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin15
Opis

Poszukiwany pracownik na stanowisko:
PSYCHOLOG DO PRACY W ŚRODOWISKU LOKALNYM
w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Nie widzieć barier – rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice”
Osoba ubiegająca się na w/w stanowisko realizować będzie wsparcie psychologiczne
w domu niepełnosprawnych pacjentów. Całkowity wymiar realizowanego wsparcia to 600 godzin. Harmonogram wizyt domowych opracowany zostanie na podstawie indywidualnego wywiadu i diagnozy dziecka.
Zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia

Wymagania:
• wykształcenie wyższe psychologiczne
• co najmniej 2 letni staż pracy z niepełnosprawnymi dziećmi na stanowisku psychologa
• kursy prawa jazdy (kat. B) i inne podnoszące kompetencje

Przykładowe zadania:
• sporządzanie diagnoz psychologicznych
• sprawowanie bieżącej opieki psychologicznej nad pacjentem
• wspieranie pacjentów i ich rodzin

Typ szkołyInne
Nazwa szkołySpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ziemięcicach
MiastoZiemięcice
Kod pocztowy42-675
AdresMikulczycka
Powiattarnogórski
Gminagmina wiejska Zbrosławice
Telefon661077779
E-mailsosw@rfpn.org