7 grudnia 2017

Oferta pracy

PrzedmiotTyflopedagogika
Termin składania dokumentów2017-12-22
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin2
Opis

Zatrudnienie nauczyciela specjalisty - tyflopedagoga wynika z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczennicy klasy IV ( w ramach zajęć rewalidacyjnych), do ukończenia nauki w szkole podstawowej.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołyMiejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie
MiastoKnurów
Kod pocztowy44-193
Adresul. Jana Kilińskiego 6, Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie
Powiatgliwicki
Gminagmina miejska Knurów
Telefon32/3304120
E-mailmsp4@o2.pl