27 stycznia 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022


  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 1 (Tabela 1 i 2)
  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022r. – załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2)

Załączniki :

  1. Terminy rekrutacji (pdf)
  2. Załącznik nr 1 (pdf)
  3. Załącznik nr 2 (pdf)