6 lutego 2017

Rekrutacja – przepisy wprowadzające

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Rekrutacja – przepisy wprowadzające