1 stycznia 2017

Karta nr 33 – akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Uzyskanie decyzji o przyznaniu akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli.

Karta informacyjna nr 33