11 stycznia 2018

Certyfikat Wielkiej Ligi „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo

Promocja mody na czytanie w domach i placówkach oświatowych. Rozwijanie kultury czytelniczej wśród dzieci. Popularyzacja twórczości dziecięcej. To główne cele projektu Certyfikat Wielkiej Ligi „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”, adresowanego do katowickich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół specjalnych.

Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Urząd Miasta Katowice, Regionalny Ośrodek Doskonalenia  „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach oraz Doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy udostępniono na stronie http://katowice.wielkaliga.pl/certyfikaty/.

Placówki, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu są proszone o wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz jego przesłanie do 15 stycznia 2018 r. w formie elektronicznej (skan zgłoszenia) na adres: certyfikat@wielka-liga.pl.