14 maja 2020

„Giętkie pióro” – Ogólnopolski Konkurs Literacki

„Giętkie pióro” – Ogólnopolski Konkurs Literacki…
z inspiracji pisarstwem Karola Wojtyły w 100 rocznicę urodzin.


Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie literackim, którego celem jest rozwijanie uzdolnień literackich  dzieci i młodzieży (w wieku 13-19 lat) oraz upowszechnianie wiedzy o twórczości literackiej Karola Wojtyły / św. Jana Pawła II. Zgłoszenia udziału w konkursie   dokonuje nauczyciel/nauczyciele języka polskiego za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej organizatorów.

Szczegóły organizacyjne oraz zasady udziału w konkursie określa Regulamin konkursu.